Nasza Oferta

Footgear is principally destined to guarantee a comfort during walking. Therefore the most important attribute, which characterised boots of our design and production, is the wear-comfort/is the comfort of wearing them. We ensure about perfect quality /about prime class of our footgear. They are only carried out with natural leather that gives/renders/provides suitable/appropriate hygienic qualities and fit.

Więcej

Regulations

We politely ask clients for acquainting with regulations placed below. Regulations is in force for both sides: clients and our company.

General resolutions:

 1. There are long prices public in Polish currency in the Internet store. They involve VAT (Value Added Tax).
 2. You can order product using:
  • our Web site (Internet store is open twenty-four seven)
  • your e-mail: contact us on e-mail sklep@otmętzbyt.pl
  • telephone: 077 4834547
  • There is also possible to contact us by post, sending the order by registered mail.
 3. There is the price at product and it is obliging in the moment of placing an order for both sides of transactions.
 4. Prices don’t invole a cost of delivery/shipment.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej
  wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 6. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
 7. W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym, telefonicznie, e-mailem, faksem lub listownie, *momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży* jest moment odbioru zamówionego towaru przez klienta od dostawcy (kuriera lub listonosza).

REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u jednego z dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na
  zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów,
  dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
 2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Klienta telefonicznie lub
  pocztą elektroniczną. Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji i czas dostawy.
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.
 4. Produkty w wyprzedaży posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego towaru.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy za zamówiony towar
 6. Sklep www.otmetzbyt.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta, który kilkukrotnie zwrócił lub nie odebrał zamówionej przesyłki bez podania przyczyny.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych niezależnych od nas (wadliwe działanie systemów, sieci itp.).
 8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 9. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Błędy w danych zawartych w fakturze Vat należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
 10. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • Przelewem na rachunek bankowy: 16 8884 0004 2001 0017 7584 0001
  • Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem*. W przypadku Poczty Polskiej
 11. Sklep otmetzbyt.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu przesyłki do Klienta*. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy jej nie przyjmować i w obecności
  pracownika poczty, kuriera sporządzić protokół szkody. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia
  przesyłki w transporcie.

GWARANCJA I ZWROT:

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są * nowe*, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. *Produkty posiadają gwarancję* producenta obowiązującą na terenie Polski.
 3. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
 4. Towar oferowany w sklepie internetowym możecie Państwo zwrócić w terminie 5 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych obcych zapachów
 5. (dezodoranty, perfumy, itp.) wraz z oryginalnym opakowaniem, metką, wszywkami i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.
 6. Wymiana może być dokonana jednorazowo do zamówienia (nie ma możliwości wymieniania towaru bez końca). W wyjątkowych sytuacjach po uprzednim kontakcie telefonicznym, sprawy dotyczące wymiany mogą być załatwione inaczej.
 7. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku, gdy chcą państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
 8. W przypadku reklamacji należy zaznaczyć czego dotyczy reklamacja (dokładny opis). Jeśli nie zostanie podany powód reklamacji, nie będziemy mogli zająć stanowiska.
 9. Niewłaściwe zabezpieczenie zwracanego towaru może być podstawą do wykluczenia prawa zwrotu z winy kupującego (zalecamy odesłanie towaru w naszych opakowaniach transportowych).
 10. Towar, którego zwrot, reklamacja, wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie wymaganego terminu, nie zawierająca rachunku, pisma reklamacyjnego, bez metek lub oryginalnego opakowania, zabrudzony, używany, itp.) będzie odesłany na koszt klienta.
 11. Sklep ponosi koszty wysyłki jedynie w przypadku błędnej realizacji zamówienia (niezgodny z zamówieniem kolor, rozmiar, model).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu otmetzbyt.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.